Odporučená literatúra pre absolventov LŠFJ a Ďalšieho vzdelávania

Filmy vyhotovené počas predchádzajúceho minuloročného behu LKFJ.

http://ftf.vsmu.sk/taxonomy_menu/9/484

 

 

 


Odporučená literatúra z hľadiska réžijnej tvorby (Prof. Stanislav Párnický)

J. Monaco: Jak číst film

 


Odporučená literatúra z hľadiska dramaturgie a scenáristiky (Doc. D. Ditrichová)

Aristoteles: Poetika,

J.C. Carriere : Vyprávět příběh,

Syd Fileld: Jak napsat dobrý scénař,

F.Daniel, M.V.Kratochvíl : Jak psát pro film a televizi /skriptá FAMU/

J.D.Novotný: Jak psát scénař /skriptá FAMU/

Y.Biróová : Teorie filmové dramaturgie,

E. Klos: Dramaturgie je když...

M.Mathausová : 12 pádu scenáristiky,

Z.Gindl-Tatárová : Hollywoodoo - film.ilúzie podľa zaručených receptov, Praktická dramaturgia /skriptá FTF VŠMU/

 


 

Odporučená literatúra z hľadiska dokumentárnej tvorby (Doc. R.Kirchhoff, ArtD.)

Guy Gauthier, Dokumentární film, jiná kinematografie, AMU+Jihlava, 2004

Pavel Branko, Mikrodramaturgia dokumentarizmu, Slovenský filmový ústav, 1991

Ignacio Ramonet, Tyranie médií, Mladá fronta, 2001

Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie, nakladatelství SLON, 1998

James Monaco, Jak číst film, Albatros plus, 2004

Eric Barnouw: A history of the non-fiction film, Oxford University press, New York 1974

 


 

Odporučená literatúra z hľadiska teórie strihovej skladby (Doc. Š.Švec, ArtD.)

J. Kučera: Strihová skladba

Ing. J. Valušiak: Strihová skladba

K. Reisz: Strihová skladba

J. Plazewski: Filmová reč

J. Toeplitz: Dejiny filmu

 

Odporučená literatúra z hľadiska dramaturgie strihovej skladby (Prof. Ľ. Labík)

Ľ. Labík - Dramaturgia strihovej skladby

D. Bordwell - K. Thompson: Film Art

D. Bordwell: How Hollywood Tells It

R. Walter: The Art, Craft and Business of FIlm and Television Writing

R. McKee: Story

S. Field: Screenplay

 


 

Odporučená literatúra z hľadiska kameramanskej tvorby (Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD.)

Doc. Beran Ludvík: Barevný svět a jeho reprodukce ve fotografii, 100 strán, SPN, Praha, 
Prof. Šmok Ján: Sklatba fotografického obrazu, 176 strán, SPN, Praha 1974
Barclay Steven: „The motion picture image“: from digital to film, 234 strán, Focal Press,
2000 ISBN-13: 9780240803906
Kolektív autorov: „American cinematographer manual“, diel 1, 866 strán, ASC Press, 2007,ISBN 0-935578-31-5
Optical Society of America, „The Science of Color“, strán 359, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1953, ISBN 0-444-519-512
Doc. Beran Ludvík: " Teorie a praxe fotografického obrazu", SPN, Praha, 1966, strán 87, ST 17-708/66
Kolektív autorov: "Film a filmová technika", STNL, Praha, 1974, strán 354
Kolektív autorov: " Praktická fotografie", STNL, Praha, 1972, strán 382
Pihan Roman: "Mistrovství práce s DSLR", strán 228, IDIF, Praha, 2007, ISBN 80-903210-8-9
Brown Blain: "Motion Picture and video lighting", strán 254, Elsevier, 2008, ISBN 978-0-240-80763-8
Bergery Benjamin: "Reflections", strán 268, ASC press, Holywood, 2002, ISBN 0-935578-16-
.

Odporučená literatúra z hľadiska kameramanskej tvorby (J.Hardoš, ArtD.) 

 

Ben Long Sonja Schenk: Velka kniha digitalniho videa - CP BOOKS BRNO 2005 
 

Odporučená literatúra z hľadiska zvukovej skladby (Mgr. art. Dušan kozák, Mgr. art. M.Čuvaj)

Zvuková skldba na Letnej škole filmového jazyka

J. Lexmann: Teória filmovej hudby, Bratislava, 1981

J. Lexmann: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, 2005

V. Vlachý: Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha, 2000