Letná škola filmového jazyka 2011

 

 

Letná škola filmového jazyka pre neštudentov, alebo budúcich študentov FTF VŠMU.

 

V dňoch 1.7.2011-12.7.2011 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 6. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

 

Certifikát.

Bližšia charakterizácia výučbového programu.

Pedagógovia.

Štatistika.

Z ohlasov LŠFJ 2009.

Filmy z minulých ročníkov.

 

Prihlásení účastníci LŠFJ 2011.

1.  Raclavský Sefo (Bratislava)

2.  Grach Tomáš (Partizánske)

3.  Horváth Michal (Košice-Valaliky)

4.  Vredík Marián (Pôtor)

5.  Hricišin Štefan (Senec)

6.  Kozmenko Juraj (Prievidza)

7.  Klimčová Soňa (Trenčianske Teplice-Bobot)

8.  Baran Ľubomír (Poprad)

9.  Kľujev Maxim (Dudince, Šahy)

10. Džupa Juraj (Bratislava)

11. Reinerová Zuzana (Bratislava)

12. Pavúr Ján (Zvolen)

13. Kazankov Daniel (Bratislava)

14. Reindl Richard (Coppell, Texas)

15. Reiselová Paula (Bratislava)

16. Drahovská Magdaléna (Pezinok)

17. Jakubík Adam (Handlová)

18. Syčová Ivana (Bratislava)

19. Potočák Jakub (Žilina)

20. Lobová Timea (Bratislava)

21. Adamec Filip (Bratislava)

22. Jancová Natália (Dubnica nad Váhom)

23. Bahúl Nikolo (Bratislava)

24. Marko Andrej (Bratislava)

25. Botlóová Kristína (Bratislava)

26. Liptáková Tereza (Bratislava)

27. Šandrik Dávid (Bratislava)

28. Kollár Nick (Bratislava)

29. Schnirzová Kristína (Bratislava)

30. Gallová Zuzana (Košice)

31. Ondruš Juraj (Marianka)

32. Násada Nikodém (Borský Svätý Jur)

 

<

Určenie.

Výukového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke predpokladané ukončenie.

<

Certifikát.

Účastníci po ukončení letného výučbového programu obdržia osvedčenie o absolvovaní LŠFJ. Toto osvedčenie je dokladom FTF VŠMU o získaní základných tvorivých skúseností z oblasti filmového umenia.

<

Bližšia charakterizácia výučbového programu.

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU, budú ponuknuté k stiahnutiu účastníkom prostredníctvom internetu v plnej kvalite a budú zavesené aj na portál AZYL, kde prebehne ďalšie hlasovanie o popularite vzniknutých filmov.

 

Hlavná cena hlasovania popularity vzniknutých filmov pre tento ročník LŠFJ 2011.

<

Cena.

Cena výučbového programu je 340,- EUR. V cene je zahrnuté pedagogické vedenie a technické zabezpečenie programu. Ubytovanie, doprava a strava je na vlastné náklady účastníkov kurzu.

<

 

Pedagógovia.

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

AST Doc. Ditrichová, ArtD., Mgr.art. Hečko , ArtD., Bc. Mitašová,

ART prof. Párnický, Bc.Fabián

ADT Mgr. art. Kirchhoff, ArtD,

AKT Mgr. art. Lieberberger,ArtD., Mgr.art. Kičák, Mgr.art. Miko

ASS Doc. Labík, ArtD., Mgr. art. Švec, ArtD., Bc. Berezňáková, Bc. Šafáriková, št. Berková, št. Morávek, št. Sopková, št. Kopačková,

AZS Mgr.art. Kozák, ArtD., Mgr. art. Ivanov, ArtD., Mgr.art. Potočný, Mgr. art. Čuvaj

AAT Bc. Střelec,

KPD Doc. Oparty, ArtD.

<

 

Štatistika.

1. Z kurzu LKFJ 2006 (11 zúčastnených) sa na prijímacích skúškach FTF VŠMU zúčastnili 3 študenti, 2 z nich boli na štúdium prijatí.

2. Z kurzu LKFJ 2007 (12 zúčastnených) sa na prijímacích skúškach FTF VŠMU zúčastnili 6 študenti, 3 z nich boli na štúdium prijatí.

3. Z kurzu LŠFJ 2008 (26 zúčstnených) sa na prijímacích skúškach FTF VŠMU zúčastnili ASS 11/4 (z 11 boli 4 prijatí), AZS 2/2, AST 1/0, ADT 3/2, spolu 17/8

4. Z kurzov LŠFJ 2009 (36 zúčastnených) a ĎVFJ (10 zúčstnených) sa na prijímacích skúškach FTF VŠMU zúčastnili ART 8/4 (z 8 boli 4 prijatí), AKT 1/1, ADT 2/1, AST 3/1, ASS 11/7(!) AZS 2/1, AAT 1/1,  KPD 1/1 spolu 29/17

5. Z kurzov LŠFJ 2010 (40 zúčastnených) a ĎVFJ (19 zúčastnených) sa na prijímacích skúškach FTF VŠMU zúčastnili ART 6/2 (z 6 boli 2 prijatí), AKT 4/1, ADT 4/1, AST 1/1, ASS 8/4, AZS 1/1, AAT 1/1,  KPD 2/1 spolu 27/12

6. Z kurzu LŠFJ 2011  ....

<

 

Program Letnej školy filmového jazyka 2011
   Program prebiehal v dňoch 1.7.-12.7.2011 v priestoroch FTF VŠMU a v Bratislave.  
   Kurz organizačne pripravuje Ateliér strihovej skladby FTF VŠMU.  
   Garancia pedagogického procesu: prof. Stanislav Párnický,  Ateliér réžie FTF VŠMU.  
   
Deň Čas Miesto Študijný program Názov témy Zabezpečuje
 
Piatok  1.7.2011 08,00-10,30 Barco Organizácia Úvod - zoznamovanie (Škola bude bez elektriky) Doc.Labík, Doc. Szomolanyi ArtD.(dekan FTF)
Piatok  1.7.2011 10,30-11,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie (Škola bude bez elektriky) Doc. Ditrichová, ArtD.,
Piatok  1.7.2011 11,15-12,45 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie (Škola bude bez elektriky) Doc. Ditrichová, ArtD.,
Piatok  1.7.2011 OBED        
Piatok  1.7.2011 13,45-15,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Zadanie scenára hraného filmu (Už s elektrikou) Doc. Ditrichová, ArtD.,
Piatok  1.7.2010 15,15-16,45 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác Doc.Labík, 
Piatok  1.7.2011 16,45-19,00 Barco Dramaturgia skladby Kreslený fotoscenár na voľnú tému Doc.Labík, 
 
Sobota  2.7.2011 08,00-09,00 16,18,19,AVID,109 Strih, zvuk, kamera, animácia 7 skupín postupne navštevuje rozličné pracoviská na škole a dostáva odborný výklad Doc.Labík, Berková, Kopačková, Morávek
Sobota  2.7.2011 09,00-10,00 Ateliér Strih, zvuk, kamera, animácia   Bc.Střelec, Mgr. Kičák, Mgr. Miko
Sobota  2.7.2011 10,00-11,00 Zvukové pracovisko Strih, zvuk, kamera, animácia Tvorba animovaného filmu Kozák,ArtD, Mgr. Potočný, Mgr. Čuvaj
Sobota  2.7.2012 11,00-12,00 16,18,19,AVID,109 Strih, zvuk, kamera, animácia Organizácia strihového pracoviska - 2x  
Sobota  2.7.2013 12,00-13,00 Ateliér Strih, zvuk, kamera, animácia Výrazové prostriedky kamery (štúdio), svietenie  
Sobota  2.7.2013 13,00-14,00 Zvukové pracovisko Strih, zvuk, kamera, animácia Zvukové štúdio, Protools  
Sobota  2.7.2011 OBED        
Sobota  2.7.2011 15,00-16,30 Barco Strih Teória strihovej skladby Švec, ArtD., 
Sobota  2.7.2011 16,30 -18,30 Barco Strih Teória strihovej skladby Švec, ArtD., 
Sobota  2.7.2011 18,30-21,00 Barco Strih Teória strihovej skladby, organizácia, konzultácie Doc.Labík,
 
Nedeľa  3.7.2011 08,00-09,30 Barco Zvuková skladba + kamera Teória zvukovej skladby, Základy kamery Kozák,ArtD., Ivanov,ArtD., Liebenberger,ArtD.,
Nedeľa  3.7.2011 09,30-11,00 Barco Zvuková skladba + kamera Praktikum kamery a zvuku Kozák,ArtD., Ivanov,ArtD., Liebenberger,ArtD., Doc. Labík
Nedeľa  3.7.2011 11,00-13,45 6 zvukovo odlišných miest v Bratislave Zvuková skladba + kamera Praktikum kamery a zvuku Kozák,ArtD.,Liebenberger,ArtD., Doc. Labík
Nedeľa  3.7.2011 OBED        
Nedeľa  3.7.2011 13,45-16,00 Barco Zvuková skladba + kamera Vyhodnotenie praktickej práce Kozák,ArtD, Mgr.Kičák, Doc.Labík
Nedeľa  3.7.2011 15,00-16,30 Barco,-106 Kamera Kameramanská príprava hranej etudy Liebenberger,ArtD.
Nedeľa  3.7.2011 16,30-18,30 Barco,-106 Kamera Kameramanská príprava hranej etudy Liebenberger,ArtD.
Nedeľa  3.7.2011 18,30-21,00 Barco,-106 Kamera Kameramanská príprava hranej etudy Liebenberger,ArtD.
Nedeľa  3.7.2011 18,30-21,00 Vrátnica Strih Konzultácie storyboardov Doc.Labík
 
Pondelok 4.7.2011 08,00-09,30 Barco Základy réžie Základy réžijnej tvorby Bc. Fabián
Pondelok 4.7.2011 09,30-11,00 Barco Základy réžie Základy réžijnej tvorby Bc. Fabián
Pondelok 4.7.2011 11,00-13,00 Barco Dokumentárna tvorba Zadanie dokumentárneho filmu Kirchhoff ArtD.
Pondelok 4.7.2011 OBED        
Pondelok 4.7.2011 14,00-15,00 Barco Projekcia hraného filmu Dramaturgická analýza hraného filmu Hečko, ArtD.
Pondelok 4.7.2011 15,00-16,30 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Hečko, ArtD.
Pondelok 4.7.2011 16,30-18,00 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Hečko, ArtD.
 
Utorok 5.7.2011 08,00-09,30 Barco Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Bc. Fabián, Doc. Ditrichová, Švec,ArtD., Doc.Labík, Bc. Mitašová, Hečko,ArtD.
Utorok 5.7.2011 09,30-11,00 Barco, štúdio Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Bc. Fabián, Doc. Ditrichová, Švec,ArtD., Doc.Labík, Bc. Mitašová, Hečko,ArtD.
Utorok 5.7.2011 11,00-12,30 Barco, štúdio Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Bc. Fabián, Doc. Ditrichová, Švec,ArtD., Doc.Labík, Bc. Mitašová, Hečko,ArtD.
Utorok 5.7.2011 OBED        
Utorok 5.7.2011 13,30-15,00 Barco,-106 Réžia, scenáristika, strih Rozbory hraných etud, technické sccenáre Bc. Fabián (do 16,00), Doc. Ditrichová (do 19,00), Švec,ArtD (do 16,00), Doc.Labík (do 21,00), Bc. Mitašová(do 15,00)  Hečko,ArtD. (do 12,00)
Utorok 5.7.2011 15,00-16,30 Barco,-106 Réžia, scenáristika, strih Rozbory hraných etud, technické sccenáre  
Utorok 5.7.2011 16,30-18,00 Barco,-106 Réžia, scenáristika, strih Analýzy technických scenárov  
           
Streda 6.7.2011 08,00-18,30 BA Realizácia hranej etudy 5 realizačných skupin súbežne Mgr. Kičák, Berková, Kopačková, Jonášová, Mgr.Čuvaj, Doc.Labík,
 
Štvrtok 7.7.2011 08,00-18,30 BA, štúdio FTF Realizácia hranej etudy 5 realizačných skupin súbežne Mgr. Kičák, Berková, Kopačková, Jonášová, Mgr.Čuvaj, Doc.Labík,
 
Piatok  8.7.2011 08,00 - 08,30 Strižne Strih Organizácia strihu projektov + dokrútky Doc.Labík,  Mgr.Cmarko, Bc.Berezňáková, št. Berková, št. Michalko
Piatok  8.7.2011 08,30 -10,00 Barco Dokumentaristika Teória dokumentárneho filmu Kirchhoff, ArtD.,
Piatok  8.7.2011 10,00 -11,30 Barco Dokumentaristika Príprava dokumentárneho projektu Kirchhoff, ArtD.,
Piatok  8.7.2012 11,30 -19,00 Strižne, učebne 210,211, Strih, dokrútky Strih hraneho projektu Doc.Labík,  Mgr.Cmarko, Bc.Berezňáková, št. Berková, št. Michalko
 
Sobota  9.7.2011 08,00-18,30 BA-staré mesto Realizácia dokumentárneho projektu    
Sobota  9.7.2011 08,00-21,00 16,18,19,AVID,110 Strih Strih hraneho projektu Doc.Labík,  Švec,ArtD., Mgr.Cmarko, št. Berková,
Sobota  9.7.2012 11,00-13,00 Barco Teória strihovej skladby voliteľná téma Doc. Labík
Sobota  9.7.2011 14,00-18,00 Barco Réžia Analýzy filmov Liebenberger,ArtD.
 
Nedeľa  10.7.2011 08,00-21,00 BA Strih Strih hraneho a dokumentárneho projektu Kirchhoff, ArtD.,Doc.Labík,  Švec,ArtD.,Mgr.Cmarko, Bc.Berezňáková, št.Berková, 
Nedeľa  10.7.2012 11,00-13,00 Barco Produkcia Základy produkcie Mgr. Pružincová
Nedeľa  10.7.2011 14,00-21,00 16,18,19,AVID,110 Strih Strih hraneho projektu  
Pondelok 11.7.2011 08,00-23,00 16,18,19,AVID,109 Strih, zvuk export projektov Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov Mgr. Potočný, Mgr.Čuvaj, Bc. Berezňáková, št. Berková,
Pondelok 11.7.2011 09,00-13,00 Barco Projekcie a analýzy Projekcie a analýzy školských filmov Švec,ArtD.
Pondelok 11.7.2011 14,00-18,00 Barco Projekcie a analýzy, konzultácie Projekcie a analýzy školských filmov Doc.Labík,, 
Pondelok 11.7.2011 19,00-23,00 Gril party   Neformálne postátie vo dvorane školy Organizačné zabezpečenie: Mgr. Kičák
Utorok 12.7.2011 08,00-11,00 16,18,19,AVID,109 Strih, zvuk Príprava projekcií Kozák,ArtD., Bc. Berezňáková, Bc. Šafáriková, št. Berková,
  OBED        
Utorok 12.7.2011 12,00  Pred školou Fotografovanie Veľmi široké usmievanie Všetci účastníci
Utorok 12.7.2011 12,00-13,30 Barco Analýzy Analýza zrealizovaných projektov Kolektív pedagógov,všetci účastníci
Utorok 12.7.2011 13,30-16,30 Barco Analýzy Analýza zrealizovaných projektov Kolektív pedagógov,všetci účastníci
Utorok 12.7.2011 16,00-16,30 Barco Hlasovanie Vytvorenie rebríčka popularity projektov Kolektív pedagógov,všetci účastníci
Utorok 12.7.2011 16,30-17,00 Barco Záver Vyhodnotenie, fotenie Kolektív pedagógov,všetci účastníci

 

VIDEOFILMY VYTVORENÉ POČAS ĎALŠÍCH VZDELÁVANÍ FTF VŠMU

 

Foto z ročníka LŠFJ 2011

DVD vyhotovených filmov LŠFJ 2011

Literárne scenáre LŠFJ 2011

Filmy LŠFJ 2011 uvedené na stránke AZYL

 

Foto z ročníka LŠFJ 2010

DVD vyhotovených filmov LŠFJ 2010

Literárne scenáre LŠFJ 2010

 

Foto z ročníka LŠFJ 2009

Literárne scenáre LŠFJ 2009

 

Foto z ročníka LŠFJ 2008

Literárne scenáre LŠFJ 2008

 

Foto z ročníka LKFJ 2007

Literárne scenáre LKFJ 2007

 

Foto z ročníka LKFJ 2006

Literárne scenáre LKFJ 2006

 

 

Odporučená literatúra LŠFJ

Zvuková skladba na Letnej škole filmového jazyka

<

 

Z ohlasov LŠFJ 2010.

"...chcem sa Vam podakovat za ten preuzasny cas straveny na letnej skole. Bol to skvely napad nieco taketo organizovat. Skoda, ze uz to vsetko skoncilo a treba sa venovat aj inej realite. Prosim Vas, podakujte za mna ....., ze mi pomohol ten film zostrihat a upravit tak, aby to bolo pozeratelne, hoci tam bolo tolko chyb (tym nemyslim len tie zabery; tam bolo vela inych veci nedomyslenych a zle spravenych, ale ja som od toho zasa vela necakala ani, kedze to bol moj prvy film; hadam dalsie budu lepsie). A obdivujem Vas, ze to tak vsetko dokazete organizovat. Velka vdaka za vsetko."

 

"...v mene nášho syna ......., ktorý absolvoval LŠFJ 2010, sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už niekoľko rokov podieľajú na organizovaní tejto akcie. Pre ......., t.č. študenta 3. ročníka ......., to bolo veľmi prospešné a získal nové skúsenosti a podnety. Pri tvorbe svojho filmového dielka síce veľa v noci nepospal, práca ho však pohltila a zdalo sa, že mu to neprekáža. Vzhľadom k tomu, že patrí medzi záujemcov o štúdium na FTF VŠMU, po skončení LŠFJ 2010 sa naštartoval do ďalšej práce v tejto oblasti tak, aby sa na konzultáciách s uchádzačmi o štúdium, mal čím odprezentovať.
Ešte raz Vám všetkým - srdečná vďaka."

 

Z ohlasov LŠFJ 2009

"...by som Vam chcel podakovat za uzasnu moznost "pricuchnut" si k filmovej tvorbe. Kurz predcil vsetky moje ocakavania tak z odbornej, ako aj ludskej stranky (tj. pristup pedagogov)."

"Veľmi spokojná, skvelí ľudia, veľa zážitkov, iba už maximálne vyčerpaná. Bola to úžasná skúsenosť, geniálnych 12 prázdninových dní. Bude mi to tu chýbať."

"...chcem podakovat za to, ze som sa na kurze mohol zucastnit. Myslim
si, ze je to genialna myslienka a hlavne ma zmysel..."

 

Z ohlasov LŠFJ 2008.

"Na LŠFJ budem navždy spomínať len a len v dobrom, skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol sú nenahraditeľné a vďaka vynikajúcemu vedeniu všetkých pedagógov som sa naučil vnímať film a filmové umenie nielen očami, ale aj všetkými ostatnými vnemmi. Moje úsilie o zaradenie sa o filmárskeho prostredia sa po uplynulých týdňoch ešte zväčšil a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som sa každým filmovým počinom zlepšoval. Taktiež sa pokúsim o prijatie na vašu školu a pevne verím, že bude úspešné, aj keď viem, že konkurencia je silná :-"  

"vdaka za pozdvihnutie nalady"

"letna skola bola perfektna, skoda len, ze sa skoncila. Ja som uz opat v radiu, so zvukom, no obraz ziadny. Pride mi to akesi chudobne:)"

"ja nestihol som sa vam podakovat, dakujem za Vas, je vzacne a uzasne ze existuju ludia ktori ziju, robia a obetuju svoj cas a energiu pre svoje presvedcenie, dakujem za cas s vami bolo to pre mna vzacne a vazim si to"

"Dakujem aj ja Vam ze ste vobec s podobnym projektom zacali..som rada ze som sa ho mohla zucastnit.. "

"Cele dva tyzdne boli (po vsetkych strankach) VYNIKAJUCE, som rad, ze som sa mohol na tento kurz prihlasit. Od soboty je mi smutno, ze to netrvalo dlhsie."

"...aj napriek tomu že sa mi počas 2 tyždnov nepodarilo nič natočiť dalo mi to vela a určite som zmenil aj pohlad na film... "

"Pre mna to bolo este o to vzacnejsie, ze uz mi ozaj chybalo to prepojenie s nasou kulturou a takto som sa jej aspon troska opat dotkla"

<

 

 

 

VIDEOFILMY VYTVORENÉ POČAS ĎALŠÍCH VZDELÁVANÍ FTF VŠMU


.

Filmy Ďalšieho vzdelávania a Letných škôl

.

Vložené
LSFJ 13 Sejková, Odľahčenie, víťaz hlasovania o najlepší divácky film 16.07.13
LSFJ 13 Slimáková, Kto neskoro chodí 16.07.13
LSFJ 13 Pavlík, Na jedno! 16.07.13
LSFJ 13 Kažimírová, Koníček, Oravec, Kuliffay - Tish 16.07.13
LSFJ 13 Polakovičová, Stretnutie 16.07.13
LSFJ 13 Wolf, Old timer 16.07.13
LSFJ 13 Sejková, Dotyky 16.07.13
LSFJ 13 Koškovský, Život v e-mol 16.07.13
LSFJ 13 Gajdošová, Zbytočné slová 16.07.13
LSFJ 13 Gluzeková, Pracovný pohovor 16.07.13
LSFJ 13 Kubišová, Cesta 16.07.13
LSFJ 13 Baľáková, Výčitky 16.07.13
LSFJ 13 Masarovičová, Splnený sen 16.07.13
LSFJ 13 Imríšek, Čas sa kráti 16.07.13
LSFJ 13 Korbelová, Rozchod 16.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 1. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 1. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 03 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 3. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 3. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 03 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 01 07.07.13
DVFJ 12 Anketa: Keby ste stretli Boha? 29.05.13
DVFJ 12 Manželkina terapia, Káľavská, Patkoloo 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Patkoloo 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Petríková 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Stašák 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Blizniak 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Káľavská 11.12.12
LŠFJ 12 Styblo, On the clear day (víťaz diváckeho hlasovania LŠFJ 2012) 15.07.12
LŠFJ 12 Závodský, Stretnutie o rok 15.07.12
LŠFJ 12 Švíková, Dvojité rande 15.07.12
LŠFJ 12 Bari, Pracovný pohovor 15.07.12
LŠFJ 12 Benedek, My dvaja 15.07.12
LŠFJ 12 Paulíny, Nepokoj v duši 15.07.12
LŠFJ 12 Hoťková, Deň D 15.07.12
LŠFJ 12 Alaksa, Slovak Punk 15.07.12